Deze site is met grote zorg samengesteld door LBS. Niettemin kunnen zich onvolkomenheden voordoen. LBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

LBS staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. LBS aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. LBS sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Informatie op deze webpagina's en op hieraan gekoppelde websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Het verspreiden of doorgeven van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze website of van hieraan gekoppelde websites mag zonder toestemming elders worden gebruikt.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LBS kan echter niet instaan voor handhaving van de privacybescherming op eraan gekoppelde websites.

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2018 LBS. All Rights Reserved.

Allround Chinees vertaalbureau sinds 1996

Waarom moet u ons kiezen?

 

Wij hebben ruim 22 jaar ervaring

• U zoekt een specialist voor Chinese vertalingen

• U wilt niet de duurste, niet de goedkoopste, maar wel de beste

• Strikte vertrouwelijkheid is van belang

• Uitsluitend professionele moedertaalsprekers voeren de vertaling uit

• Vaste procedures zorgen voor een optimale kwaliteit

• U wilt hoge kwaliteit

• Wij zijn ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers

• U kunt met ons in het Nederlands, Engels of Chinees corresponderen

 

Kortom... vraag een geheel vrijblijvende offerte aan, maar laat u niet alleen door de prijs leiden.
Wij zorgen ervoor dat u mooie productie een goede Chinede ondertiteling of Chinese voice-over krijgt.
Voor ons is Chinees geen exotische taal, wij doen de hele dag niets anders.

 

Contact

LBS-Language & Business Services
Anthony Fokkersingel 112
2497 BH  Den Haag

+31 (0)70 - 363 54 59

info@l-b-s.com